Dostava/isporuka i uslovi iste

Rok isporuke 

Nakon potvrde o kreiranoj narudžbi, narudžba ulazi u status provjere i obrade. Nakon provjere i obrade bićete obavješteni o promjeni statusa Vaše narudžbe putem emaila. Zadržavamo pravo da kupce kontaktiramo i telefonski radi dodatne provjere, posebno kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem.

 • Rok isporuke radnim danima je 24/48 sati, ukoliko ste napravili narudžbu radnim danom do 14:30h, osim za manja mjesta u BiH gdje je rok isporuke do 72 sata.
 • Sve narudžbe zaprimljene nakon 14:30 sati, šalju se sljedećeg radnog dana.
 • Narudžbe zaprimljene petkom do 14:30 sati, šaljemo isti dan, isporuka je u ponedjeljak.
 • Narudžbe uplaćene petkom nakon 14:30 sati i vikendom, šaljemo prvi radni dan naredne sedmice, odnosno ponedjeljkom, isporuka je u utorak.

Radni dani su ponedjeljak do petka. Praznicima otprema Itrade d.o.o. i kurirska služba ne rade, stoga molimo svoje cijenjene Kupce da to uvaže.

U slučaju više sile i vanrednih okolnosti, za koje ne odgovara Itrade d.o.o. i/ili kurirska kompanija se neće smatrati kašnjenjem ili na bilo koji način utjecati na zaključeni ugovor na daljinu, niti će se smatrati razlogom za jednostrani raskid ugovora kako je to prednje definisano ovim Uslovima.

Niže navedeni primjeri su informativnog karaktera.

Primjer isporuke 1:

 • Narudžbu ste napravili u utorak do 14:30h. Narudžba se procesuira i šalje isti dan, tako da u srijedu, a najdalje u četvrtak, možete očekivati poziv kurira.

Primjer isporuke 2:

 • Narudžbu ste napravili u utorak nakon 14:30h. Narudžba se proceduira i šalje naredni dan, tako da u četvrtak, a najdalje u petak, možete očekivati poziv kurira.

Preuzimanje pošiljke 

Kuriri express pošte (ugovorna dostavna firma koja vrši dostavu robe za Hello Baby), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16h, a prije dolaska na adresu kuriri će pozvati kupce na broj telefona koji upišete prilikom narudžbe. Molimo Vas da budete dostupni i da u tom periodu obezbjedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primjetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, možete da odbijete prijem pošiljke i odmah nas obavijestite, u roku od 60 minuta nakon prijema pošiljke, pozivom broja 033933433 ili putem email-a info@hellobaby.ba.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja možete preuzeti pošiljku i potpišite kuriru prijemnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko se ne javite na poziv kurira, isporuka pošiljke se odgađa za naredna 24/48h, a nakon dva neuspješna poziva, pošiljka nam se vraća, pri čemu trošak neuspješne isporuke preuzima kupac.

Ukoliko kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

U slučaju odbijanja preuzimanja robe od strane Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača), smatraće se da je Krajnji korisnik (potrošač/kupac) jednostrano raskinuo ugovor, te je Itrade d.o.o. ovlašteno od Krajnjeg korisnika (kupca/potrošača)  potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom robe (trošak dostave i vraćanja proizvoda), manipulacijske troškove, te izmaklu dobit.

Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija, sve u skladu sa ovim Uslovima i predviđenim Rokovima isporuke.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Prihvatanjem ovih Uslova Krajnji korisnik (kupac/potrošač) izjavljuje da je upoznat da je društo Itrade d.o.o. ovlašteno svaku zloupotrebu ličnih podataka, platnih kartica ili sistema za naručivanje, unošenje lažnih podataka za dostavu, te nepreuzimanje naručene robe, prijaviti nadležnim organima, te potraživati naknadu štete u vidu realnih troškova koje je društvo imalo u vezi sa isporukom proizvode, manipulacijske troškove, te izmaklu dobit. Svaka zloupotreba se karakteriše kao krivično djelo, a društvo Itrade d.o.o. ovakve slučajeve prijavljuje ovlaštenim nadležnim službama.

Cijena isporuke 

 • Iznos 9,40 KM za pošiljke ispod 30KM, što će se automatski prikazati u korpi i u zavinosti od odabranih artikala;
 • Iznos 7,50 KM za pošiljke iznad 30KM, što će se automatski prikazati u korpi zavinosti od odabranih artikala;
 • Besplatna dostava za pošiljke iznad 200 KM, što će se automatski prikazati u korpi zavinosti od odabranih artikala;

Cijena troška isporuke biće iskazana na fiskalnom računu kao posebna stavka, zajedno sa ostalim artiklima . Ukoliko narudžbu plaćate bankovnim karticama tokom kupovine u Hello Baby online prodavnici u vrijednost narudžbe će biti uračunat i trošak isporuke tako da nemate obavezu plaćanja prema kurirskoj službi prilikom dostave.

NAPOMENA: Potvrdom narudžbe, klikom na dugme POTVRDI NARUDŽBU / NARUČI, saglasni ste sa uslovima isporuke i preuzimate obavezu plaćanja naručene robe, troškova dostave, kao ostale obaveze utvrđene ovim Uslovima na koje se smatra da pristaje.

Uslovi dostave/isporuke/preuzimanja

Itrade d.o.o. prodaje proizvode isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Potrošač ima mogućnost izbora između 2(dvije) ponuđene opcije isporuke putem kuriske službe ili lično na adresi sjedišta Društva, kako je to niže detaljno regulirano:

 • Cijena (isporuke) za cijelu Bosnu i Hercegovinu jedinstvena i iskazana prilikom narudžbe artikala, a cijenu iste snosi Krajnji korisnik (kupac/potrošač). Isporuka naručenih proizvoda (robe) se vrši putem kurirske službe sa kojom Itrade doo ima zasnovan Ugovor, a na način kako je to definisano u ovim Uslovima.
 • Trošak isporuke se iskazuje na fiskalnom računu Trgovca, zajedno sa cijenom robe, ali kao posebna stavka. Isporuka naručenih proizvoda (robe) se vrši putem kurirske službe, a na način kako je to definisano niže u tekstu ovih Uslova/Obavještenja, odnosno ovdje – u uslovima isporuke. Rok isporuke proizvoda (robe) iznosi 24/48 sati od dana potvrđene narudžbe. Izuzetno, za manja mjesta u Bosni i Hercegovini, rok za dostavu je do 72 sata od dana potvrđivanja narudžbe. Narudžbe zaprimljene do 14:30 sati šaljemo istog dana. Sve narudžbe zaprimljene nakon 14:30 sati će biti otpremljene sljedećeg radnog dana. Radnim danima se smatraju dani od ponedjeljka do petka. Praznici su neradni. Trgovac zadržava pravo da prije otpreme robe Kupcu putem kuriske službe telefonski provjeri tačnost podataka koji je Kupac dao prilikom narudžbe. U slučaju da su podaci pogrešni ili netačni, da je kupac nedostupan na dati broj telefona ili mobitela, Trgovac je ovlašten narudžbu otkazati.
 • Potpuno besplatno preuzimanje u poslovnim prostorijama društva Itrade d.o.o., u ul. Zmaja od Bosne 7 (Importanne Centar), 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina u roku od 1 (jednog) dana od dana prijema potvrde da je narudžba spremna za preuzimanje putem e-maila, ličnim preuzimanjem narudžbe. Više o opciji besplatnog ličnog preuzimanja u prostorijama Društva možete pročitati niže u tekstu ovih Uslova/Obavještenja, odnosno ovdje.
 • Da je moguće lično preuzeti narudžbu potpuno besplatno u poslovnim prostorijama društva Itrade d.o.o., u ul. Zmaja od Bosne 7 (Importanne Centar), 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina u roku od 1 (jednog) radna dana od dana prijema potvrde da je narudžba spremna za preuzimanje putem e-maila i to:
  • Od ponedjeljka do petka u terminu od 10:00 do 20:00h
  • Subotom od 10:00 -17:00 h

Uslov za preuzimanje narudžbe u prostorijama sjedišta društva jeste da je prilikom odabra plaćanja i isporuke odabrana opcija „Preuzimanje u Itrade d.o.o. (Importanne Sarajevo): 0,00 KM“

Protekom roka od 1 (jednog) dana od prijema potvrde da je narudžba spremna za preuzimanje putem e-maila, narudžba će biti otkazana o čemu Potrošač može biti obaviješten putem email adrese koju je Krajnji korisnik (kupac/potrošač) naveo, osim u slučajevima kada je kupac izvšio plaćanje bankovnom karticom, gdje je kupac dužan da u roku od 5 (pet) radnih dana preuzme plaćen proizvod, a nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

 • Prodavac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iznos dostave (isporuke) koju snosi kupac koriguje na više ili na niže, što će biti regulisano izmjenama ovih Uslova.
 • Također, Itrade d.o.o. ostavlja mogućnost da za vrijeme trajanja promotivnih akcija ili za narudžbe preko određenih iznosa (koje je Itrade d.o.o. je slobodno samostalno definisati u skladu sa svojom poslovnom politikom i ciljevima), uslugu dostave (isporuke) ne naplaćuje od kupaca ili pak da istu naplaćuje u manjem iznosu.
 • O svim izmjenama, promotivim akcijama ili iznosima narudžbi za koje se usluga dostave (isporuke) ne naplaćuje od kupca ili se pak naplaćuje u manjem iznosu, Krajnji korisnik (kupac/potrošač) će biti obaviješten na prigodan način prije kupovina i isti će biti obračunat prilikom odabra plaćanja i isporuke.

U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za Trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.