Korištenjem web stranice www.hellobaby.ba, fizička lica daju izričitu saglasnost (u daljem tekstu: “Saglasnost za obradu ličnih podataka”) Društvu Itrade d.o.o. („Društvo“ ili „Kontrolor“) kao Kontroloru ličnih podataka (u daljem tekstu: “Kontrolor”) da iste prikuplja i obrađuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) i to u sljedeće svrhe:

On-line kupovina – zaključenje i realizacija ugovora na daljinu

Nosioci ličnih podataka, unosom, odnosno upisivanjem podataka i iznačavanjem polja za saglasnost sa Uslovima korištenja i Pravilima o pravatnosti, te klikom na dugme “Naručite”, daju svoju saglasnost za obradu ličnih podataka Kontroloru u svrhu kreiranja baze kupaca koji kupovinu vrše online – putem internet stranice www.hellobaby.ba koja je vlasništvo Kontrolora, radi dostave/isporuke naručenih artikala, odnosno realizacije ugovora na daljinu.

Nosioci ličnih podataka, koji svoje lične podatke učine dostupnim na prednje navedeni način, obavljanjem kupovine putem www.hellobaby.ba, web stranici Kontrolora daju izričitu saglasnost Kontroloru da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:

 • Ime i prezime
 • Naziv i adresa firme (ako se isporuka vrši na radnom mjestu)
 • Adresa stalnog ili privremenog boravka/prebivališta, odnosno adresa za dostavu
 • Telefonski broj ili broj mobitela
 • E-mail adresa
 • Ukupan iznos narudžbe
 • IP adresa

Nosioci ličnih podataka su saglasni da Društvo Itrade d.o.o kao Kontrolor može njihove lične podatke obrađivati u svrhu realizacije zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe (proizvoda).

Unosom traženih podataka i klikom na dugme „Naručite“ smatra se da su Nosioci ličnih podataka pročitali, da su upoznati i da se slažu sa sadržajem ove Saglasnosti za obradu ličnih podataka i Pravila privatnosti društva Itrade d.o.o. objavljenim na internet stranici Kontrolora: www.hellobaby.ba

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, ako nije drugačije propisano primjenjivim propisima u BiH. Isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka.

Saglasnost za obradu ličnih podataka se daje na period od 10 godina od momenta davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka u prednje navedene svrhe.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice – nosilac ličnih podataka tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka i osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Prihvatanjem ovih Uslova, te Pravila o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da Kontrolor Kurirskoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja, odnosno adresu i mjesto za dostavu ako je ista drugačija od adrese stanovanja i broj telefona ili broj mobitela, radi realizacije obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.
Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.
Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor, ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti

Registracija korisnika www.hellobaby.ba

Nosioci ličnih podataka, unosom, odnosno upisivanjem podataka i iznačavanjem polja za saglasnost sa Uslovima korištenja i Pravilima o pravatnosti, te klikom na dugme “Registracija”, daju svoju saglasnost za obradu ličnih podataka Kontroloru u svrhu kreiranja baze fizičkih lica koji se registruju putem internet stranice www.hellobaby.ba, radi obavljanja online kupovine i pohranjivanja podataka potrebnih za dostavu/isporuku naručenih artikala, odnosno za realizaciju zaključenog ugovora na daljinu, kojima Nosilac ličnih podataka može pristupati sa svog korisničkog računa/naloga radi obavljanja online kupovine, radi bržeg obavljanja procesa plaćanja, upravljanja listom želja, pohranjivanja više adresa adresa za isporuku, pregleda i praćenja narudžbe.

Fizička lica koja svoje lične podatke učine dostupnim registracijom na www.hellobaby.bara, radi obavljanja kupovine,tj. radi zaključenja, odnosno realizacije zaključenog ugovora na daljinu i dostave/isporuke robe , daju izričitu saglasnost Kontroloru da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:

 • Korisničko ime
 • E-mail adresu
 • Ime i prezime
 • Naziv i adresa firme (ako se isporuka vrši na radnom mjestu)
 • Adresa stalnog ili privremenog boravka/prebivališta, odnosno adresa za dostavu
 • Adrese za dostavu (jedna ili više)
 • Telefonski broj ili broj mobitela
 • E-mail adresa
 • Pregled svih napravljenih narudžbi
 • Ukupni iznosi narudžbi
 • Status narudžbe
 • IP adresa
 • vrijeme i datum registracije
 • arhiva komunikacije s internet trgovinom

Unosom traženih podataka i klikom na dugme „Spremi“ smatra se da su Nosioci ličnih podataka pročitali, da su upoznati i da se slažu sa sadržajem ove Saglasnosti za obradu ličnih podataka i Pravila privatnosti društva Itrade d.o.o. objavljenim na internet stranici Kontrolora: www.hellobaby.ba

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice – nosilac ličnih podataka tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka i osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Saglasnost za obradu ličnih podataka se daje na period od 10 godina od momenta davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka u prednje navedene svrhe.

Prihvatanjem ovih Uslova, te Pravila o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da Kontrolor Kurirskoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja i broj telefona, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.
Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.
Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor, ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti

Prijava na newsletter (e-novosti)

Nosioci ličnih podataka daju Društvu Itrade d.o.o. kao Kontroloru, izričitu saglasnost da isto može njihove lične podatke obrađivati radi kreiranja baze fizičkih lica na internet stranici www.hellobaby.ba i slanja obavijesti o početku rada, događajima, promotivnim ponudama, akcijama, novim kolekcijama i brendovima na www.hellobaby.ba putem e-maila (Newsletter – e – novosti), odnosno u svrhe direktnog marketinga, unosom e-mail adrese i klikom na dugme “Prijava”.

Unosom e-mail adrese i klikom na dugme “Prijava” smatra se da su pročitali i da su upoznati i da se slažu sa sadržajem ove Saglasnosti za obradu ličnih podataka i Pravila privatnosti društva Itrade d.o.o. objavljenim na internet stranici Kontrolora: www.hellobaby.ba
Obim podataka koje Kontrolor obrađuje u svrhe direktnog marketinga:
– e- mail adrese.

Nosioci ličnih podataka koji su označili da daju saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka u prednje navedene svrhe mogu u bilo kojem trenutku od Kontrolora, Društva Itrade d.o.o. zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, slanjem e-maila na e-mail adresu: dpo@hellobaby.ba ili putem pošte na adresu: Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Pretplatom na newsletter (e-novosti) putem web stranice www.hellobaby.ba koja je vlasništvo Itrade d.o.o., Kontrolora, fizičko lice daje saglasnost za to da ovlaštena lica u okviru Društva ličnim podacima slobodno pristupaju i iste obrađuju u prednje navedene svrhe.

Saglasnost se daje na period od 10 godina od momenta davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka u prednje navedene svrhe.
Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice – nosilac ličnih podataka tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka i osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.
Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor, ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, kojima se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ličnim podacima.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.
Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.
Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor, ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti