Zaštita ličnih podataka

Pravila o privatnosti i kolačići

Privredno društvo Itrade d.o.o. (u daljem tekstu: „Društvo“), kao Kontrolor ličnih podataka, cijeni i poštuje privatnost korisnika internet trgovine www.hellobaby.ba  i obavezuje se da podatke svojih Korisnika/ Kupaca/ Potrošača (u daljem tekstu označeni i kao: „nosioci ličnih podataka“ čuva na zakonom propisani način, te da iste neće koristiti u druge svrhe osim onih zbog kojih se isti daju, odnosno obrađuju, odnosno da ih neće prosljeđivati  trećim stranama bez saglasnosti nosioca ličnih podataka, osim u izuzetnim slučajevim propisanim zakonom.

Lični podaci koji se prikupljaju na temelju saglasnosti kupca – nosioca ličnih podataka čuvaju se na period od 10 godina, osim ako Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ili drugim relevatnim primjenjivim propisima nije drukčije propisano. Kurirskoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresu, adresu i mjesto stanovanja, odnosno adresu i mjesto za dostavu, ukoliko je ista drugačija od adrese stanovanja i broj telefona ili broj mobitela, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Itrade d.o.o. primjenjuje visoke sigurnosne standarde: web stranica www.hellobaby.ba za prijenos podataka koristi sistem za zaštitu podataka (Secure Socket Layer). Itrade d.o.o. upozorava svoje cijenjene korisnike da su isti također odgovorni za zaštitu svojih ličnih podatka na način koji osigurava sigurnost njihovog korisničkog imena i lozinke,  te odgovarajućeg softvera (antivirusnog) za zaštitu njihovog računara.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka i njihovom povjerljivosti, možete nam poslati upit putem e-mail adrese: dpo@hellobaby.ba ili poštom na adresu sjedišta Kontrolora: Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne Centar), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Izjava o privatnosti

Osiguranje privatnosti

Ova izjava o privatnosti definiše način na koji Itrade d.o.o. kao Kontrolor ličnih podataka koristi i štiti podatke koje dajete prilikom korištenja web stranice: www.hellobaby.ba. Privredno društvo Itrade d.o.o. se zalaže za zaštitu Vaše privatosti.

Upravljanje i obrada privatnih podataka

Pravila o privatnosti uslove pod kojima Itrade  d.o.o. koristi i štiti sve lične podatke i druge povezane informacije koje dajete prilikom korištenja internet trgovine www.hellobaby.ba. Itrade d.o.o. štiti Vašu privatnost, uključujući i lične podatke. Korištenjem internet stranice www.hellobaby.ba korisnik priznaje da prihvata i slaže se s cjelokupnim sadržajem ove Politike zaštite podataka. Ova se Pravila o privatnosti mogu izmijeniti ili ažurirati u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Koristeći ovu stranicu nakon izmjene i/ili dopune, smatra se da je korisnik upoznat sa izvršenim izmjenama i/ili dopunama, kao i  da se slaže s izmjenama i dopunama.

Za što se upotrebljavaju Vaši lični podaci?

Vaši  lični podaci se prikupljaju radi bržega izvršavanja naloga, ponuda, komunikacije s korisnicima, statističke analize kako bi se poboljšala izvedba web stranice i usluga i ukoliko imamo Vašu saglasnost, šaljemo Vam informacije o našim promocijama za nove proizvode i posebne ponude e-poštom i/ili putem telefonskoga broja ili broja mobitela, sve dok ne pošaljete obavijest da ne želite dalje primati naše obavijesti, odnosno povučete saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

U tom kontekstu prikupljaju se sljedeće informacije:

 • IP adresa
 • ime i prezime
 • adresa i mjesto stanovanja, odnosno adresa i mjesto za dostavu ako je ista drugačija od adrese stanovanja
 • broj telefona ili broj mobitela
 • e-mail adresa
 • vrijeme i datum registracije
 • arhiva komunikacije s internet trgovinom
 • kolačići (popis kolačića koji se prikazuju u tački 2.)
 • i analize informacija o posjeti našoj internetskoj stranici koja nam pomaže identificirati trendove kupovine, želje kupaca, promet naših internetskih stranica i tako dalje.

Itrade d.o.o. poštuje privatnost korisnika internet stranice www.hellobaby.ba  i obvezuje se čuvati lične podatke svojih korisnika na zakonom propisani način, da iste neće koristiti u druge svrhe osim onih zbog kojih se isti daju, odnosno obrađuju, odnosno da ih neće prosljeđivati  trećim stranama bez saglasnosti nosioca ličnih podataka, osim u izuzetnim slučajevim propisanim zakonom.

Svrha obrade podataka

 • Itrade d.o.o. će podatke o posjetiocima(korisnicima) web stranice www.hellobaby.ba isključivo obrađivati u sljedeće svrhe:
 • za slanje predračuna i računa u vezi sa narudžbom proizvoda i usluga koje se nude na internet stranici hellobaby.ba;
 • za vođenje evidencije o kupcima;
 • za realizaciju zaključenog ugovora na daljinu, odnoso isporuke traženih proizvoda ili usluga
 • za obavijesti o novinama, akcijama i ponudi internet stranice hellobaby.ba;
 • za slanje newsletter(e-novosti) (ako je osoba podnijela zahtjev za pretplatu na naš newsletter/e-novosti)
  za statističke i marketinške analize, istraživanja vezana uz korisnike web stranica, a u svrhu unaprjeđenja ponude proizvoda i usluga na internet stranici hellobaby.ba (pomoću analitičkih alata)
 • povremene otpreme kratkih tekstualnih poruka u svrhu obavještavanja o aktivnostima na hellobaby.ba, ukoliko korisnik/ nosilac ličnih podataka na to pristane.

Upotreba vaše e-mail adrese:

 1. Administrator će gore navedene podatke će koristiti za svrhu trženja i za slanje newsletter-a (e-novosti) osobi koja je dala svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga. Saglasnost se daje na period od 10 godina. Osoba koja daje ovu saglasnost potvrđuje da je administrator ovlašten obrađivati gore navedene lične podatke tokom trajanja saglasnosti, odnosno do njenog povlačenja ili opoziva.
 2. Lične podatke obrađuju samo Kontrolor ličnih podataka: društvo Itrade d.o.o. i lica zaposlena u Društvu u skladu s njihovim internim ovlaštenjima.
 3. Saglasnost za obradu ličnih podataka U svrhe direktnog marketinga se može povući u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na dpo@hellobaby.ba ili u pismenom obliku slanjem obavijesti na adresu Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar) 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Korištenjem web stranice www.hellobaby.ba, fizička lica daju izričitu saglasnost (u daljem tekstu: “Saglasnost za obradu ličnih podataka”) Društvu Itrade d.o.o. („Društvo“ ili „Kontrolor“) kao Kontroloru ličnih podataka (u daljem tekstu: “Kontrolor”) da iste prikuplja i obrađuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011) i to u sljedeće svrhe:

On-line kupovina – zaključenje i realizacija ugovora na daljinu

Nosioci ličnih podataka, unosom, odnosno upisivanjem podataka i iznačavanjem polja za saglasnost sa Uslovima korištenja i Pravilima o pravatnosti, te klikom na dugme “Naručite”, daju svoju saglasnost za obradu ličnih podataka Kontroloru u svrhu kreiranja baze kupaca koji kupovinu vrše online – putem internet stranice www.hellobaby.ba koja je vlasništvo Kontrolora, radi dostave/isporuke naručenih artikala, odnosno realizacije ugovora na daljinu.

Nosioci ličnih podataka, koji  svoje lične podatke učine dostupnim  na prednje navedeni način, obavljanjem kupovine putem www.hellobaby.ba, web stranici Kontrolora daju izričitu saglasnost Kontroloru da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:

 • ime i prezime
 • Naziv i adresa firme (ako se isporuka vrši na radnom mjestu)
 • Adresa stalnog ili privremenog boravka/prebivališta, odnosno adresa za dostavu
 • Telefonski broj ili broj mobitela
 • E-mail adresa
 • Ukupan iznos narudžbe
 • IP adresa

Nosioci ličnih podataka su saglasni da Društvo Itrade d.o.o kao Kontrolor može njihove lične podatke obrađivati u svrhu realizacije zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe (proizvoda).

Unosom traženih podataka i klikom na dugme „Naručite“ smatra se da su Nosioci ličnih podataka pročitali, da su upoznati i da se  slažu sa sadržajem ove Saglasnosti za obradu ličnih podataka i Pravila privatnosti društva Itrade d.o.o. objavljenim na internet stranici Kontrolora: www.hellobaby.ba

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, ako nije drugačije propisano primjenjivim propisima u BiH. Isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka.

Saglasnost za obradu ličnih podataka se daje na period od 10 godina od momenta davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka u prednje navedene svrhe.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice – nosilac ličnih podataka tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka i osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Prihvatanjem ovih Uslova, te Pravila o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da Kontrolor Kurirskoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja, odnosno adresu i mjesto za dostavu ako je ista drugačija od adrese stanovanja i broj telefona ili broj mobitela, radi realizacije obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor,  ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i  iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti

Registracija korisnika www.hellobaby.ba

Nosioci ličnih podataka, unosom, odnosno upisivanjem podataka i iznačavanjem polja za saglasnost sa Uslovima korištenja i Pravilima o pravatnosti, te klikom na dugme “Registracija”, daju svoju saglasnost za obradu ličnih podataka Kontroloru u svrhu kreiranja baze fizičkih lica koji se registruju putem internet stranice www.hellobaby.ba, radi obavljanja online kupovine i pohranjivanja podataka potrebnih za dostavu/isporuku naručenih artikala, odnosno za realizaciju zaključenog ugovora na daljinu, kojima Nosilac ličnih podataka može pristupati sa svog korisničkog računa/naloga radi obavljanja online kupovine, radi bržeg obavljanja procesa plaćanja, upravljanja listom želja, pohranjivanja više adresa adresa za isporuku, pregleda I praćenja narudžbe.

Fizička lica koja svoje lične podatke učine dostupnim registracijom na  www.hellobaby.bara, radi obavljanja kupovine,tj. radi zaključenja, odnosno realizacije zaključenog ugovora na daljinu I dostave/isporuke robe , daju izričitu saglasnost Kontroloru da prikuplja, bilježi, razvrstava, koristi i organizuje njihove lične podatke i to:

 • Korisničko ime
 • E-mail adresu
 • Ime i prezime
 • Naziv i adresa firme (ako se isporuka vrši na radnom mjestu)
 • Adresa stalnog ili privremenog boravka/prebivališta, odnosno adresa za dostavu
 • Adrese za dostavu (jedna ili više)
 • Telefonski broj ili broj mobitela
 • E-mail adresa
 • Pregled svih napravljenih narudžbi
 • Ukupni iznosi narudžbi
 • Status narudžbe
 • IP adresa
 • vrijeme i datum registracije
 • arhiva komunikacije s internet trgovinom

Unosom traženih podataka i klikom na dugme „Spremi“ smatra se da su Nosioci ličnih podataka pročitali, da su upoznati i da se  slažu sa sadržajem ove Saglasnosti za obradu ličnih podataka i Pravila privatnosti društva Itrade d.o.o. objavljenim na internet stranici Kontrolora: www.hellobaby.ba

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice – nosilac ličnih podataka tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka i osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Saglasnost za obradu ličnih podataka se daje na period od 10 godina od momenta davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka u prednje navedene svrhe.

Prihvatanjem ovih Uslova, te Pravila  o privatnosti koja je sastvani dio istih, Korisnik je saglasan da Kontrolor Kurirskoj službi koja sa Društvom – Kontrolorom ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji Kontrolor povjerava podatke svojih korisnika, i to: ime, prezime, e-mail adresa, adresa i mjesto stanovanja i broj telefona, radi ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora na daljinu, odnosno isporuke robe kupcu.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor,  ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i  iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti

Prijava na newsletter (e-novosti)

Nosioci ličnih podataka daju Društvu Itrade d.o.o. kao Kontroloru, izričitu saglasnost da isto može njihove lične podatke obrađivati radi kreiranja baze fizičkih lica na internet stranici www.hellobaby.ba i slanja obavijesti o početku rada, događajima, promotivnim ponudama, akcijama, novim kolekcijama i brendovima na www.hellobaby.ba putem e-maila (Newsletter – e – novosti), odnosno u svrhe direktnog marketinga, unosom e-mail adrese i klikom na dugme “Prijava”.

Unosom e-mail adrese i klikom na dugme “Prijava” smatra se da su pročitali i da su upoznati i da se  slažu sa sadržajem ove Saglasnosti za obradu ličnih podataka i Pravila privatnosti društva Itrade d.o.o. objavljenim na internet stranici Kontrolora: www.hellobaby.ba

Obim podataka koje Kontrolor obrađuje u svrhe direktnog marketinga:

 • e- mail adrese.

Nosioci ličnih podataka koji su označili da daju saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka u prednje navedene svrhe mogu u bilo kojem trenutku od Kontrolora, Društva Itrade d.o.o. zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, slanjem e-maila na e-mail adresu: dpo@hellobaby.ba ili putem pošte na adresu: Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Pretplatom na newsletter (e-novosti) putem web stranice www.hellobaby.ba koja je vlasništvo Itrade d.o.o., Kontrolora, fizičko lice daje saglasnost za to da ovlaštena lica u okviru Društva ličnim podacima slobodno pristupaju i iste obrađuju u prednje navedene svrhe.

Saglasnost se daje na period od 10 godina od momenta davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka u prednje navedene svrhe.

Rok za brisanje ličnih podataka iznosi 10 godina počev od davanja saglasnosti za obradu ličnih podataka, a isti će se automatski brisati po isteku ovog roka, osim u slučaju kada je fizičko lice – nosilac ličnih podataka tražilo njihovo brisanje prije isteka ovog roka i osim ukoliko nije drugačije propisano primjenjivim propisima.

Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor,  ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i  iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, kojima se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ličnim podacima.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Saglasnost za prikupljanje i obradu ličnih podataka, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH se daje isključivo u gore navedene svrhe, te se lični podaci u druge svrhe ne mogu upotrijebljavati, odnosno obrađivati.

Kontrolor, Itrade d.o.o se obavezuje da će prikupljenje podatke koristiti samo u prednje navedene svrhe.

Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor,  ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka fizičkih lica, korisnika internet stranice www.hellobaby.ba i  iste čuva povjerljivim i ne zloupotrebljava ih. Društvo Itrade d.o.o., kao Kontrolor ima registrovane zbirke ličnih podataka, definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti

 

Kolačići

Kako koristimo kolačiće i što su kolačići?

Kolačić je mala datoteka koja traži dozvolu za pisanje na hard disk (tzv. tvrdi disk) Vašeg računara. Nakon što se složite, datoteka se dodaje i kolačić vam pomaže analizirati web-promet ili vas obavještava kada posjetite određenu internet stranicu. Kolačići dopuštaju aplikacijama da reagiraju prema vašim individualnim zahtjevima. Aplikacija može prilagoditi vaše aktivnosti prema vašim potrebama i željama prikupljanjem i pohranjivanjem podataka o Vašim preferencijama.

Web promet koristimo kako bismo identificirali koje su stranice korištene. To nam pomaže podatke o web prometu i pomaže nam poboljšati našu internet stranicu na način da je prilagodimo vašim individualnim potrebama. Te podatke koristimo samo u analitičke svrhe, a zatim ih uklonimo iz sustava.

Sveobuhvatni kolačići nam pomažu da vam osiguramo najbolju internetsku stranicu, dopuštajući nam da pratimo koje stranice mislite da su zanimljive, a koje nisu. U svakom slučaju, kolačić nam ne dopušta pristup vašem računaru, niti ostalim informacijama o Vama. Možete odlučiti da li prihvatate kolačiće ili ne. Većina web pretraživača (engl. Browsera) automatski prihvata kolačiće, ali uglavnom možete promijeniti svoje postavke pretraživača, tako da odbijete kolačiće ukoliko to želite. Neprihvatanje kolačića može imati za posljedicu nemogućnost korštenja određenih funkcionalnosti Intrernet stranice.

Hellobaby.ba koristi „kolačiće“ da pomogne korisnicima da prilagode korištenje Interneta svojim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na hard disku računara korisnika od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru korisnika. Oni su jedinstveno dodijeljeni korisnicima i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookies-a je da obezbijedi pogodnosti koje će Vam uštedjeti vrijeme.

Poveznica na drugu stranicu

Naša internet stranica može sadržavati poveznice na lokacije drugih internetskih stranica. Ako kliknete bilo koju od ovih poveznica kako biste napustili našu web-lokaciju, znamo da nemamo nikakvu kontrolu nad tom drugom stranicom i one ne podliježu našim pravilima o privatnosti. Njihova pravila o privatnosti odnose se na Vaše lične podatke, koja se mogu razlikovati od naših Pravila o privatnosti. Također, nismo odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti u vezi s bilo kojim podacima koje podijelite tijekom posjeta vanjskoj web-lokaciji i stoga, također, nisu dio ove Izjave o zaštiti privatnosti. Pozivamo Vas da pažljivo provjerite i pregledate njihovu izjavu o privatnosti. S obzirom da se radi većinom o internet stranicama naših pouzdanih poslovnih partnera, uvjereni smo da je njihova zaštita ličnih podataka dovoljna, ali za isto ne možemo garantovati. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, predlažemo Vam da slijedite informacije na njihovoj internet stranici.

Vaš nadzor nad Vašim ličnim podacima

U bilo kojem trenutku možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, slanjem e-maila na e-mail adresu: dpo@hellobaby.ba ili putem pošte na adresu: Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, odnosno zabraniti korištenje Vaših ličnih podataka na sljedeći način:

 • Ako ste prethodno dali saglasnost na obradu ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, u bilo kojem trenutku možete zatražiti njihovo brisanje slanjem e-maila na e-mail adresu: dpo@hellobaby.ba ili putem pošte na adresu: Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, odnosno zabraniti korištenje Vaših ličnih podataka na sljedeći način
 • Itrade d.o.o. se obavezuje da neće prodavati, distribuirati, ustupati ili posuđivati Vaše osobne podatke trećim osobama bez Vaše saglasnosti, osim, izuzetno, u slučajevima propisanim zakonom.
 • U bilo kojem trenutku možete zahtjevati i pojedinosti o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo.
 • Ako smatrate da su neki od Vaših ličnih podataka koje smo prikupili i koje obrađujemo nepotpuni ili netačni, kontaktirajte nas slanjem e-maila na e-mail adresu: dpo@hellobaby.ba ili putem pošte na adresu: Itrade d.o.o. Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar), 71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina. Netačne ili nepotpune podatke ćemo ispraviti u najkraćem mogućem roku. U slučaju da se nepotpuni ili netačni podaci ne mogu ispraviti ili dopuniti, Kontrolor ličnih podataka će ih uništiti, odnosno brisati.

Popis kolačića, koje skupljamo

Sljedeći popis predstavlja kolačiće koje prikupljamo i informacije pohranjene u njima :

 • Google kolaćići
 • _gat
 • _ga
 • _gid
 • cookiesEnabled
 • external_no_cache
 • frontend_cid
 • frontend
 • PHPSESSID

Google kolačići pohranjuju informacije o broju posjetitelja koji posjete svaku stranicu, informaciju o tome odakle dolaze i web-mjesta koja su posjetili.
Provjerite Googleovu izjavu o sigurnosti privatnosti OVDJE.

 • CART su asocijacije s vašom online košaricom za kupnju.
 • CATEGORY_INFO pohranjuje informacije o kategorijama stranice koje vam omogućuju brže prikazivanje stranica.
 • USPOREDBA su proizvodi koje imate na popisu proizvoda za usporedbu.
 • VALUTA je odabrana valuta.
 • KUPCI je šifrirana verzija vašeg korisničkog ID-a koja se koristi u trgovini.
 • CUSTOMER_AUTH je indikator koji pruža informacije o trenutačnoj prijavi na stranici.
 • CUSTOMER_INFO je šifrirana verzija korisničke grupe kojoj pripadate.
 • CUSTOMER_SEGMENT_IDS je korisnički ID klijenta.
 • EXTERNAL_NO_CACHE je zastava koja pokazuje da li je predmemoriranje isključeno ili ne.
 • FRONTEND je Session ID na poslužitelju.
 • GUEST-VIEW omogućuje gostima uređivanje svoje narudžbe.
 • LAST_CATEGORY je posljednja kategorija koju ste posjetili.
 • LAST_PRODUCT je posljednji pregledani proizvod.
 • NEWMESSAGE označava je li primljena nova poruka.
 • NO_CACHE označava je li dopuštena predmemorija.
 • PERSISTENT_SHOPPING_CART Povežite se na informacije o košarici za kupnju i povijesti pregledavanja ako ste ih zatražili s web mjesta.
 • POLL je anketa na koju ste nedavno odgovorili.
 • POLLN su informacije o anketi u kojoj ste nedavno glasali.
 • RECENTLYCOMPARED proizvodi, koje ste nedavno uspoređivali
 • STF su informacije o proizvodima koje ste poslali e-poštom svojim prijateljima.
 • STORE je prikaz trgovine i jezik koji ste odabrali.
 • USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE je izjava da korisnik dopušta upotrebu kolačića.
 • VIEWED_PRODUCT_IDS su proizvodi koje ste nedavno pogledali.
 • WISHLIST je kriptiran popis proizvoda dodan je vašoj želji.
 • WISHLIST_CNT je broj stavki na popisu želja.

Kako kontrolisati kolačiće

Možete kontrolisati i / ili brisati kolačiće kako želite – za detalje pogledajte AllAboutCookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji se već nalaze na vašem računaru i možete postaviti većinu preglendnika kako biste spriječili njihovo postavljanje. Ako to učinite vjerovatno ćete morati ručno prilagoditi postavke kolačića svaki put kada posjetite web lokaciju, jer neke usluge i funkcije možda neće raditi.

Prihvatanje i slaganje sa Pravilima privatnosti

Korištenjem naše internet stranice, fizičko lice – nosilac ličnih podaka potvrđuje da prihvata ova Pravila o privatnosti  i da se slaže s cjelokupnim sadržajem istih.

Izmjene i dopune Pravila privatnosti

Društvo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ovu Politiku privatnosti, na način da je izmijeni ili dopuni. Nastavkom korištenja sadržaja naše internet stranice nakon izmjena ili dopuna Politike privatnosti i njihove objave na našoj internet stranici, smatra se da fizičko lice – nosilac ličnih podataka prihvata  izmijenjena i/ili dopunjena Pravila o privatnosti i da se slaže sa cjelokupnim sadržajem istih.

Saglasnost i promjena uslova 

Korištenje naših servisa podrazumijeva saglasnost korisnika sa uslovima korištenja. Itrade d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.